Avimap.be - voor inventarisaties

Welcome to Avimap, de autoclusteringtool voor broedvogelinventarisatie

Broedvogels inventariseren in jouw natuurgebied? Dat kan, en dan ben je hier op de juiste plek. Met Avimap ontwikkelde SOVON immers een softwarepakket die de verwerking van alle ingevoerde broedvogelgegevens razendsnel en gestandaardiseerd laat verlopen. Het programma is vrij beschikbaar voor alle vrijwilligers die graag in één of meerdere gebieden broedvogels zouden willen karteren. Voor alle vragen en info kan je steeds terecht op avimap@natuurpunt.be.

Wie kan meedoen?

Iedereen die beschikt over een voldoende kennis van geluiden en territoriale gedragingen kan een gebied op broedvogels karteren. Op zich is het een éénvoudig verhaal: kies een gebied en start bij aanvang van het broedseizoen met jouw inventarisaties. Let wel: een goede kartering kost aardig wat tijd en veronderstelt dat je jouw gebied minstens 6 keer zal bezoeken, gespreid over de ganse broedperiode. Maar met het gebruik van Avimap wordt het invoeren en verwerken van alle gegevens zoveel gemakkelijker. Eigenlijk leunt de invoer zeer sterk aan bij de invoer in www.waarnemingen.be. Voor de meesten zal dit dus snel vertrouwd terrein zijn. Hoe meer rondes je loopt, hoe nauwkeuriger jouw kartering zal worden. De data worden pas echt interessant wanneer eenzelfde gebied meerdere jaren na elkaar wordt opgevolgd. Hoe langer de tijdsreeks, hoe waardevoller de dataset. Twijfel je of jouw vogelkennis wel volstaat of ben je nog niet vertrouwd met de methodiek, trek er dan eens op uit met een ervaren karteerder of neem contact op met ervaren vogelaars uit jouw lokale vogelwerkgroep. Tip: organiseer binnen jouw afdeling of vogelwerkgroep een cursus Avimap (deze cursussen worden georganiseerd door Natuuracademie, de educatieve poot binnen Natuurpunt).

Commercieel/professioneel gebruik

Voor vrijwilligers is het gebruik van Avimap gratis. Voor de voorwaarden voor commercieel/professioneel gebruik van Avimap, kan je best contact opnemen met avimap@natuurpunt.be

Hoe van start?

Registreer jezelf éénmalig als teller. Indien je al was geregistreerd in de vorige versie van Avimap of voor de Vogelatlas (2020-’24), dan kan je je met diezelfde inloggegevens ook aanmelden in de nieuwe versie. Kies een telgebied en kijk of het plot reeds bestaat en of dit vacant staat in het menu ‘Vacante gebieden’. Door in te zoomen op de kaart zie je welke gebieden al door een teller werden geclaimd en welke gebieden nog ‘vrij’ zijn. Staat jouw gebied nog niet in het lijstje van eerder afgebakende plots? Geen probleem: teken dan zelf een nieuw plot in. Dat kan (ingelogd) via diezelfde pagina. Vul de naam van het gebied in en baken de grenzen van het gebied af. Om een nieuw gebied in te tekenen, moet je op het icoontje klikken onder het in- en uitzoomteken in de kaart. Belangrijk: zorg ervoor dat het ingetekende gebied in één (ochtend)ronde kan worden belopen. Een ochtendronde neemt maximaal 5 à 6 uur in beslag. Afhankelijk van het habitattype en de selectie aan te karteren soorten, kan je in dat tijdsbestek maximaal 300 ha belopen (zeker als je alle soorten wil karteren). Grotere gebieden afbakenen wordt dan ook ten stelligste afgeraden. Eens je jouw nieuw gebied hebt ingetekend, zal jouw polygoon door de admins worden gecontroleerd; Van zodra jouw gebied werd gevalideerd, kan je aan de slag.

Coördinatie

De coördinatie voor Vlaanderen wordt gedragen door Natuurpunt Studie i.s.m. INBO.

Natagora coördineert de inventarisaties in Wallonië.

Downloads

Handleiding Broedvogels 2023
Handleiding werken met Avimap
Inventarisatierichtlijnen (kies eerst een soort en daarna uit het menu telrichtlijnen, broedvogels). Deze versie wordt regelmatig bijgewerkt.
Inventarisatierichtlijnen (alle soorten versie 2014, PDF 25mb)
Handleiding avimap via obsmapp
Soortenlijsten

Avimap.flits

Blijf op de hoogte, abonneer je op de nieuwsbriefavimap@natuurpunt.be